Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Blum Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Jasinie, ul. Poznańska 16, 62-020 Swarzędz, KRS: 0000085986 (akta rejestrowe przechowuje: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 26.000.000,00 zł, NIP: 779-00-16-601, REGON: 632058208.
 2. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, które przekaże Pani/Pan za pomocą formularza zgłoszeniowego, a także uzyskane pliki cookie dotyczące lokalizacji będą przetwarzane dla celów organizacji i realizacji usługi Jazda Próbna Kuchni (JPK), w tym w celach związanych z kontaktem z Panią/Panem dotyczącym realizacji planu kuchni, której dotyczyła usługa JPK oraz dla ochrony praw Administratora z tym związanych (w tym celów archiwizacyjnych związanych z tymi celami). Natomiast pliki cookies mogące stanowić dane osobowe będą przetwarzane w celach promocji produktów i usług oferowanych przez Blum Polska Sp. z o.o. oraz celów statystycznych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. uzyskana od Pani/Pana zgoda z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  2. prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – w zakresie celów związanych z ochroną interesu prawnego Administratora, w tym obroną przed roszczeniami.
 4. W celu potwierdzenia udostępnienia imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu otrzyma Pani/Pan wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych oraz wiadomość sms. Jeżeli Pani/Pan nie potwierdzi swojej zgody w terminie 10 godzin od wysłania wiadomości e-mail, Pani/Pana dane zostaną usunięte.
 5. Przekazanie danych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale ich nieudostępnienie uniemożliwi zorganizowanie i przeprowadzenie usługi JPK.
 6. W toku przygotowania realizacji usługi JPK otrzyma Pani/Pan wiadomości przypominające o terminie spotkania, względnie osoba realizująca usługę skontaktuje się z Panią/Panem w celu uzgodnienia szczegółów realizacji usługi.
 7. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail i numeru telefonu będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty ich uzyskania przez Administratora lub do czasu wycofania zgody, a w zakresie koniecznym do ochrony interesu prawnego Administratora przez czas określony w przepisach w przepisach prawa (do chwili wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wobec Administratora lub jego odpowiedzialności– a w razie zaistnienia w tym zakresie sporu – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tego sporu).
 8. W związku z realizacją usługi JPK w wybranym przez Panią/Pana salonie, dane obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail i numeru telefonu zostaną udostępnione podmiotowi, który prowadzi ten salon. Udostępnienie nastąpi po potwierdzeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z punktem 4), a podmiot ten będzie wykonywał w stosunki do Pani/Pana obowiązki administratora danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe zostaną lub mogą zostać także przekazane dostawcom usług administracyjnych, informatycznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Administrator korzysta w związku z prowadzeniem działalności, np. kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim, operatorom pocztowym na zasadzie powierzenia lub udostępnienia danych.
 10. Informacje o plikach cookies, które mogą mieć charakter danych osobowych, o ich przetwarzaniu i o ich udostępnianiu podmiotom trzecim (w tym przekazywaniu do państw trzecich) zawarte są w polityce prywatności udostępnionej Pani/Panu na stronie internetowej JPK – polityka prywatności zawiera listę odbiorców tych plików. Po uzyskaniu Pani/Pana zgody na korzystanie z plików cookie dane osobowe w postaci tych plików mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

   Wykonanie uprawnień określonych w punktach c-e może uniemożliwić realizację usługi JPK.

 12. Uprawnienia, określone w pkt 11 lit. a-f powyżej, można zrealizować kontaktując się z Administratorem pisemnie pod adresem: wskazanym w punkcie 1 powyżej lub elektronicznie pod adresem: rodo.pl@blum.com (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”). Adres rodo.pl@blum.com jest adresem Inspektora Ochrony Danych działającego u Administratora.
formularz rezerwacji Twojej wizyty

Wybierz miejsce spotkania

Wybierz salon, w którym chcesz odbyć bezpłatną konsultację z naszym doradcą.

Wybierz formę spotkania

Jazda Próbna Kuchni - Salon Blum Polska - wizyta w salonie

Umów wizytę w jednym z naszych salonów, spotkaj się z naszym doradcą i przetestuj na żywo plan swojej kuchni.

Dowiedz się więcej

Obecnie nie mamy wolnych terminów. Sprawdź później.

Jazda Próbna Kuchni - Salon Blum Polska - online

Jeśli wolisz zostać w domu – przeprowadzimy cały proces zdalnie. Wypełnij krótki formularz, a my umówimy Cię na wideo konsultację.

Dowiedz się więcej

Usługa "spotkanie online" jest niedostępna w tym salonie

Zaplanuj swoją kuchnię bez wychodzenia z domu!

Umów się z naszym doradcą na konsultację online.
Zostaw swoje dane – oddzwonimy i ustalimy dogodny dla Ciebie termin.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oświadczam iż:

{{message}}
* - pole wymagane
{{message}}

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oświadczam iż:

{{message}}
* - pole wymagane

Wybierz usługę

kuchnia

Planujesz kuchnię?
Nasz doradca pomoże Ci ją zaplanować za pomocą ruchomych modeli szafek, a także uporządkować wnętrze szuflad.
Spotkanie trwa ok. 2 godzin

Usługa "spotkanie online" jest niedostępna w tym salonie

organizacja

Masz już gotową kuchnię na systemach Blum?
Nasz doradca pomoże uporządkować wnętrze szuflad.
Spotkanie trwa ok. 1 godziny

Obecnie nie mamy wolnych terminów. Sprawdź później.

Wybierz termin realizacji

Wybierz godzinę spotkania:
Doradca prowadzący spotkanie: {{selected_visit.consultant_name}}

Jeszcze kilka formalności

Dołącz projekt kuchni. Nie masz jeszcze projektu? Żaden problem, prześlij nam plan pomieszczenia (plik JPG lub PDF).

{{file.name}}
Maksymalny rozmiar załączników to 30MB
{{message}}
* - pole wymagane
{{message}}
{{message}}
{{message}}
* - pole wymagane

Dziękujemy. Twój formularz został wysłany!

Potwierdź możliwość kontaktu w wiadomości e-mail lub SMSie!

Aby doradca JPK mógł się z Tobą skontaktować w celu umówienia spotkania online, kliknij w link umieszczony w wysłanej wiadomości e-mail lub SMSie.

Link jest aktywny przez 2 godziny. Po tym czasie termin zostanie automatycznie anulowany, a Twoje dane osobowe usunięte z systemu.

Dziękujemy, Twój formularz został wysłany!

Potwierdź rezerwację w wiadomości e-mail lub SMSie!

Aby potwierdzić spotkanie kliknij w link umieszczony w wysłanej wiadomości e-mail lub SMSie.

Link jest aktywny przez 2 godziny. Po tym czasie termin zostanie automatycznie anulowany, a Twoje dane osobowe usunięte z systemu.

Dziękujemy, Twój formularz został wysłany!

Potwierdź rezerwację w wiadomości e-mail!

Aby potwierdzić spotkanie kliknij w link umieszczony w wysłanej wiadomości.

Link w mailu jest aktywny przez 10 godzin. Po tym czasie termin zostanie automatycznie anulowany, a Twoje dane osobowe usunięte z systemu.