Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Blum Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Jasinie, ul. Poznańska 16, 62-020 Swarzędz, KRS: 0000085986 (akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 26.000.000,00 zł, NIP: 779-00-16-601, REGON: 632058208.
 2. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, które przekaże Pani/Pan za pomocą formularza zgłoszeniowego, a także uzyskane pliki cookie dotyczące lokalizacji będą przetwarzane dla celów organizacji i realizacji usługi Jazda Próbna Kuchni (JPK), w tym w celach związanych z kontaktem z Panią/Panem dotyczącym realizacji planu kuchni, której dotyczyła usługa JPK oraz dla ochrony praw Administratora z tym związanych (w tym celów archiwizacyjnych związanych z tymi celami). Natomiast pliki cookies mogące stanowić dane osobowe będą przetwarzane w celach promocji produktów i usług oferowanych przez Blum Polska Sp. z o.o. oraz celów statystycznych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a. wykonanie na Pani/Pana rzecz usługi JPK zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  b. prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie celów związanych po pierwsze z badaniem efektywności usługi, a po drugie z ochroną interesu prawnego Administratora, w tym obroną przed roszczeniami,
 4. W celu potwierdzenia udostępnienia imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu otrzyma Pani/Pan wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych oraz wiadomość sms. Jeżeli Pani/Pan nie potwierdzi swojej zgody w terminie 10 godzin od wysłania wiadomości e-mail, Pani/Pana dane zostaną usunięte.
 5. Przekazanie danych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale ich nieudostępnienie uniemożliwi zorganizowanie i przeprowadzenie usługi JPK.
 6. W toku przygotowania realizacji usługi JPK otrzyma Pani/Pan wiadomości przypominające o terminie spotkania, względnie osoba realizująca usługę skontaktuje się z Panią/Panem w celu uzgodnienia szczegółów realizacji usługi.
 7. Jeżeli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę, na adres e-mail, który Pani/Pan poda, może zostać przesłana ankieta, która posłuży nam do oceny efektywności usługi JPK. Zgoda ta jest wymagana na podstawie innych przepisów niż RODO.
 8. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail i numeru telefonu będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty ich uzyskania przez Administratora lub odpowiednio do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych, jednak w zakresie koniecznym do ochrony interesu prawnego Administratora będą przetwarzane przez czas określony w przepisach w przepisach prawa (do chwili wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wobec Administratora lub jego odpowiedzialności– a w razie zaistnienia w tym zakresie sporu – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tego sporu), także niezależnie od zgłoszonego sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
 9. W razie wypełnienia przez Panią/Pana ankiety zostanie ona zanonimizowana a Pani/Pana dane nie będą już dalej przetwarzane w tym celu. Jednak dane kontaktowe dla potrzeb ochrony interesu prawnego Administratora będą przetwarzane przez czas określony w przepisach w przepisach prawa (do chwili wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wobec Administratora lub jego odpowiedzialności– a w razie zaistnienia w tym zakresie sporu – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tego sporu).
 10. W związku z realizacją usługi JPK w wybranym przez Panią/Pana salonie, dane obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail i numeru telefonu zostaną udostępnione podmiotowi, który prowadzi ten salon. Udostępnienie nastąpi na podstawie Pani/Pana zgody na przekazanie tych danych, którą stanowi wybór salonu,, a podmiot ten będzie wykonywał w stosunki do Pani/Pana obowiązki administratora danych osobowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe zostaną lub mogą zostać także przekazane dostawcom usług administracyjnych, informatycznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Administrator korzysta w związku z prowadzeniem działalności, np. kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim, operatorom pocztowym na zasadzie powierzenia lub udostępnienia danych.
 12. Informacje o plikach cookies, które mogą mieć charakter danych osobowych, o ich przetwarzaniu i o ich udostępnianiu podmiotom trzecim (w tym przekazywaniu do państw trzecich) zawarte są w polityce prywatności udostępnionej Pani/Panu na stronie internetowej JPK – polityka prywatności zawiera listę odbiorców tych plików. Po uzyskaniu Pani/Pana zgody na korzystanie z plików cookie dane osobowe w postaci tych plików mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 13. Ma Pani/Pan prawo do:
  a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b. żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych,
  c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  Wykonanie uprawnień określonych w punktach c-e może uniemożliwić realizację usługi JPK.
 14. Uprawnienia, określone w pkt 13 lit. a-f powyżej, można zrealizować kontaktując się z Administratorem pisemnie pod adresem: wskazanym w punkcie 1 powyżej lub elektronicznie pod adresem: rodo.pl@blum.com (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).

formularz rezerwacji Twojej wizyty

Wybierz miejsce spotkania

Wybierz salon, w którym chcesz odbyć bezpłatną konsultację z naszym doradcą.

Wybierz formę spotkania

Jazda Próbna Kuchni - Salon Blum Polska - wizyta w salonie

Umów wizytę w jednym z naszych salonów, spotkaj się z naszym doradcą i przetestuj na żywo plan swojej kuchni.

Dowiedz się więcej

Obecnie nie mamy wolnych terminów. Sprawdź później.

Jazda Próbna Kuchni - Salon Blum Polska - online

Jeśli wolisz zostać w domu – przeprowadzimy cały proces zdalnie. Wypełnij krótki formularz, a my umówimy Cię na wideo konsultację.

Dowiedz się więcej

Usługa "spotkanie online" jest niedostępna w tym salonie

Zaplanuj swoją kuchnię bez wychodzenia z domu!

Umów się z naszym doradcą na konsultację online.
Zostaw swoje dane – oddzwonimy i ustalimy dogodny dla Ciebie termin.

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z tą informacją na temat przetwarzania danych przez Blum Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Jasinie, ul. Poznańska 16, 62-020 Swarzędz, KRS: 0000085986 (dalej jako Blum)

{{message}}
* - pole wymagane
{{message}}

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z tą informacją na temat przetwarzania danych przez Blum Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Jasinie, ul. Poznańska 16, 62-020 Swarzędz, KRS: 0000085986 (dalej jako Blum)

{{message}}
* - pole wymagane

Wybierz usługę

kuchnia

Planujesz kuchnię?
Nasz doradca pomoże Ci ją zaplanować za pomocą ruchomych modeli szafek, a także uporządkować wnętrze szuflad.
Spotkanie trwa ok. 2 godzin

Usługa "spotkanie online" jest niedostępna w tym salonie

organizacja

Masz już gotową kuchnię na systemach Blum?
Nasz doradca pomoże uporządkować wnętrze szuflad.
Spotkanie trwa ok. 1 godziny

Obecnie nie mamy wolnych terminów. Sprawdź później.

Wybierz termin realizacji

Wybierz godzinę spotkania:
Doradca prowadzący spotkanie: {{selected_visit.consultant_name}}

Jeszcze kilka formalności

Pamiętaj! Do przeprowadzenia spotkania będziemy potrzebować projekt Twojej kuchni. Nie masz jeszcze projektu? Żaden problem, prześlij nam plan pomieszczenia lub weź go ze sobą na spotkanie.  Adres email do wysyłki otrzymasz  w  wiadomości, która  przyjdzie z potwierdzeniem rejestracji.

{{file.name}}
Maksymalny rozmiar załączników to 30MB

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z tą informacją na temat przetwarzania danych przez Blum Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Jasinie, ul. Poznańska 16, 62-020 Swarzędz, KRS: 0000085986 (dalej jako Blum)

{{message}}
* - pole wymagane
{{message}}
{{message}}

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z tą informacją na temat przetwarzania danych przez Blum Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Jasinie, ul. Poznańska 16, 62-020 Swarzędz, KRS: 0000085986 (dalej jako Blum)

{{message}}
* - pole wymagane

Dziękujemy. Twój formularz został wysłany!

Potwierdź możliwość kontaktu w wiadomości e-mail lub SMSie!

Aby doradca JPK mógł się z Tobą skontaktować w celu umówienia spotkania online, kliknij w link umieszczony w wysłanej wiadomości e-mail lub SMSie.

Link jest aktywny przez 2 godziny. Po tym czasie termin zostanie automatycznie anulowany, a Twoje dane osobowe usunięte z systemu.

Dziękujemy, Twój formularz został wysłany!

Potwierdź rezerwację w wiadomości e-mail lub SMSie!

Aby potwierdzić spotkanie kliknij w link umieszczony w wysłanej wiadomości e-mail lub SMSie.

Link jest aktywny przez 2 godziny. Po tym czasie termin zostanie automatycznie anulowany, a Twoje dane osobowe usunięte z systemu.

Dziękujemy, Twój formularz został wysłany!

Potwierdź rezerwację w wiadomości e-mail!

Aby potwierdzić spotkanie kliknij w link umieszczony w wysłanej wiadomości.

Link w mailu jest aktywny przez 10 godzin. Po tym czasie termin zostanie automatycznie anulowany, a Twoje dane osobowe usunięte z systemu.